Bài 4 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tìm x sao cho 24.x = 72.

Quảng cáo

Đề bài

a) Tìm x sao cho \(24.x = 72\).

b) Không tính toán, hãy nói ngay x bằng bao nhiêu, nếu

 \(24.x =  - 72\)

\(\left( { - 24} \right).x = 72.\)

Lời giải chi tiết

a) \(24.x = 72\)

    \(x = 72 : 24\)

     \(x = 3\)

b) \(24.x = -72\)

    \((-24).x = 72\)

    \(x=72:(-24)\)

    \( x = -3\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close