Bài 3 trang 135 SGK Hóa học 11

Oxi hóa hoàn toàn 0,68 gam ankadien X thu được 1,12 lít CO2(đktc).

Quảng cáo

Đề bài

Oxi hóa hoàn toàn 0,68 gam ankađien X thu được 1,12 lít CO2(đktc).

a) Tìm công thức phân tử của X

b) Tìm công thức cấu tạo có thể có của X.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Gọi CTPT của  CnH2n-2 ( n≥ 3)

Viết phương trình phản ứng cháy

 

Dựa vào phương trình và đề bài mối quan hệ giữa  CO2 và ankađien X => từ đó tìm được n

b) Viết các công thức cấu tạo của X

+ Mạch C ( mạch không phân nhánh, mạch nhánh)

+ Vị trí liên kết C=C

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close