Bài 23, 24, 25, 26, 27 trang 127, 128 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 23, 24, 25, 26, 27 trang 127, 128 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 23

Hypebol \({x^2} -  \dfrac{{{y^2}}}{4} = 1\) có phương trình hai đường chuẩn là:

A. \(x =  \pm 1;\)

B. \(x =  \pm  \dfrac{1}{{\sqrt 5 }};\)

C. \(x =  \pm 1;\)

D. \(x =  \pm 2.\)

 

Lời giải chi tiết:

Chọn (B).

Bài 24

Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của hypebol : \( \dfrac{{{x^2}}}{4} - {y^2} = 1\) có phương trình:

A. \({x^2} + {y^2} = 4;\)

B. \({x^2} + {y^2} = 1;\)

C. \({x^2} + {y^2} = 5;\)

D. \({x^2} + {y^2} = 3.\)

 

Lời giải chi tiết:

Chọn (C).

Bài 25

Parabol \((P)\) có tiêu điểm \(F(2 ; 0)\) có phương trình chính tắc là:

A. \({y^2} = 16x;\)

B. \({y^2} = 8x;\)

C. \({y^2} = 4x;\)

D. \({y^2} = 2x.\)

 

Lời giải chi tiết:

Chọn (B).

Bài 26

Cônic có tâm sai \(e =  \dfrac{2}{{\sqrt 3 }}\) là

A. một elip ;                                                 

B. một hypebol ;

C. một parabol ;

D. một đường tròn.

 

Lời giải chi tiết:

Chọn (B).

Bài 27

Cho đường thẳng \(\Delta \) và một điểm F không thuộc \(\Delta \). Tập hợp các điểm M sao cho \(MF =  \dfrac{1}{{\sqrt 2 }}d(M ; \Delta )\) là:

A. một elip ;

B. một hypebol ;

C. một parabol ;

D. một đường khác.

 

Lời giải chi tiết:

Chọn (A).

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài