Bài 22. Trào lưu cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX - SGK Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo

Vì sao các quan lại, sĩ phu yêu nước đưa ra những đề nghị cải cách. Hoàn thành bảng thống kê các nhà cải cách ở Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX theo mẫu dưới đây. Trào lưu cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX để lại bài học gì cho chúng ta hiện nay.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 88 SGK

Vì sao các quan lại, sĩ phu yêu nước đưa ra những đề nghị cải cách?

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 1 trang 88 SGK 

Lời giải chi tiết:

Các quan lại, sĩ phu yêu nước đưa ra những đề nghị cải cách vì:

- Nửa sau thế kỉ XIX, triều Nguyễn lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, đất nước suy yếu.

- Triều đình phong kiến bảo thủ, thực hiện chính sách đóng cửa, không tiếp nhận những tiến bộ khoa học kĩ thuật. 

- Đất nước đứng trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp. 

=> Đề ra cải cách trước bối cảnh đất nước có nhiều khủng hoảng nghiêm trọng. 

Quảng cáo
decumar

? mục 2 1

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 89 SGK

Khai thác sơ đồ 22.2, theo em, các nhà cải cách quan tâm đến những vấn đề nào nhất? Trong bối cảnh đất nước vào cuối thế kỉ XIX, em có đồng ý với những đề xuất đó không? Tại sao?

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 2 trang 89 SGK 

Lời giải chi tiết:

- Theo em, các nhà cải cách quan tâm đến những vấn đề:

+ Kinh tế: nông nghiệp, công – thương nghiệp, thương nghiệp

+ Quân sự

+ Ngoại thương

+ Khai hoang, 

- Trong bối cảnh đất nước vào cuối thế kỉ XIX, em có đồng ý với những đề xuất đó vì: 

+ Những đề xuất này là rất cần thiết, góp phần đưa đất nước thoát khỏi sự trì trệ, lạc hậu trong sản xuất, phát triển kinh tế.

+ Tiếp thu những tiến bộ khoa học, kĩ thuật trên thế giới 

+ Đồng thời củng cố sức mạnh quốc phòng trong bối cảnh các thế lực đang lăm le xâm lược nước ta.

Luyện tập 1

Trả lời câu hỏi luyện tập trang 89 SGK

Hoàn thành bảng thống kê các nhà cải cách ở Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX theo mẫu dưới đây.

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 2 trang 89 

Lời giải chi tiết:

Họ tên

Thành phần xã hội

Nội dung đề nghị cải cách

Nguyễn Trường Tộ

Trí thức (danh sĩ)

- Gửi 60 bản điều trần đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại

- Phát triển công thương nghiệp, nông nghiệp và tài chính

- Chỉnh đốn võ bị

- Mở rộng ngoại giao

- Cải tổ giáo dục

Trần Đình Túc

Nguyễn Huy Tế

Đinh Văn Điền

Quan lại

- Đề nghị mộ dân khai khẩn đất hoang

- Mở các cơ sở buôn bán ở cửa biển Trà Lí (Nam Định)

- Khai mỏ, đóng tàu, chấn chỉnh quốc phòng

Viện Thương Bạc

Quan lại

Xin mở cửa biển ở miền Bắc và miền Trung để đẩy mạnh giao thương với bên ngoài

Phạm Phú Thứ

Trí thức (nhà văn)

- Chấn chỉnh võ bị, hậu dưỡng quan binh

- Mở cửa thông thương và đặt lãnh sự tại Hương Cảng để giao thiệp với nước ngoài.

Nguyễn Lộ Trạch

 

- Viết bản Thời vụ sách dâng lên vua Tự Đức

- Đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

Vận dụng 1

Trả lời câu hỏi vận dụng trang 89 SGK

Trào lưu cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX để lại bài học gì cho chúng ta hiện nay?

Lời giải chi tiết:

Bài học để lại cho Việt Nam hiện nay:

- Mở cửa giao lưu với nước ngoài, tiếp cận với các nền văn minh tiên tiến. 

- Bên cạnh đó, cần có những chính sách bồi dưỡng, chiêu mộ nhân tài, đầu tư cho thế hệ tương lai, đầu tư cho quân đội. 

- Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close