Bài 10. Công xã Pa-ri (năm 1871) - SGK Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo

Trình bày hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của Công xã Pa-ri. Những chính sách của Hội đồng Công xã quan tâm đến lợi ích của tầng lớp nào trong xã hội. Tại sao nói: Công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân và vì dân. Hoàn thành bảng tóm tắt những nét chính về Công xã Pari (1871) theo mẫu. Theo em, chính sách nào của Hội đồng Công xã vẫn còn có thể được vận dụng trong xã hội hiện nay.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 48 SGK

a, Trình bày hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của Công xã Pa-ri. Những chính sách của Hội đồng Công xã quan tâm đến lợi ích của tầng lớp nào trong xã hội? Đó là những chính sách nào?

b, Nhân dân đã bảo vệ Công xã Pa-ri như thế nào? 


Phương pháp giải:

Đọc nội dung mục 1 trang 48, 49 SGK 

Lời giải chi tiết:

a, Hoàn cảnh lịch sử

- Tháng 7 - 1870, chiến tranh giữa Pháp và Phổ xảy ra, Na-pô-lê-ông lll cùng 10 vạn quân thất trận ở Sedan và bị bắt làm tù binh. Một chính phủ mới của giai cấp tư sản được thành lập, mang tên “Chính phủ Vệ quốc”

- “Chính phủ Vệ quốc” chấp nhận các điều kiện đầu hàng nước Phổ nhưng nhân dân Pa-ri không đồng ý. Họ muốn chiến đấu đến cùng để bảo vệ thủ đô. “Uỷ ban Trung ương Quốc dân quân” được thành lập để lãnh đạo nhân dân.

- Trưa ngày 18/3, từ đồi Mông-mác, nhân dân và quân đội Quốc dân quân tiến vào thủ đô, “Chính phủ Vệ quốc” bỏ chạy về Versailles.

- Ngày 26/3/1871, Hội đồng Công xã ra đời, tập trung trong tay quyền lập pháp và quyền hành pháp.

b, Nhân dân đã bảo vệ Công xã Pa-ri: 

- Khi quân đội của "Chính phủ Vệ quốc" bắt đầu tấn công vào Pa-ri, chiến lũy được dựng lên trên khắp đường phố để bảo vệ Công xã.

- Các chiến sĩ Công xã đã chiến đấu đến người lính cuối cùng, sau một "Tuần lễ đẫm máu", ngày 28-5-1871, chiến lũy cuối cùng của công xã bị phá vỡ.

Quảng cáo
decumar

? mục 2 1

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 49 SGK

Tại sao nói: Công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân và vì dân?

Phương pháp giải:

Đọc nội dung mục 2 trang 49 SGK 

Lời giải chi tiết:

- Công xã Pa-ri đã đập tan bộ máy nhà nước tư sản cũ, lập nền chuyên chính của giai cấp vô sản. Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã, gồm nhiều ủy ban, đứng đầu mỗi ủy ban là một ủy viên công xã, chịu trách nhiệm trước nhân dân và có thể bị bãi miễn.

- Quân đội và bộ máy cảnh sát cũ bị giải tán, thay thế là lực lượng vũ trang nhân dân.

- Công xã tách nhà thờ khỏi các hoạt động của trường học và nhà nước, nhà trường không dạy Kinh Thánh.

- Công xã còn thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác: công nhân được làm chủ những xí nghiệp mà chủ bỏ trốn; đối với những xí nghiệp còn chủ ở lại, Công xã kiểm soát chế độ tiền lương, giảm bớt lao động đêm, cấp cúp phạt công nhân.

- Đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc và không mất tiền cho toàn dân, cải thiện điều kiện làm việc cho nữ công nhân

- Tịch thu và phân chia những ngôi nhà không có người ở cho dân nghèo

Như vậy, cơ cấu tổ chức và hoạt động thực tế chứng tỏ Công xã Pa-ri là một nhà nước khác hẳn các kiểu nhà nước của những giai cấp bóc lột trước đó. Các chính sách của Hội đồng Công xã đều hướng tới quyền lợi của đa số quần chúng. Đây là một nhà nước kiểu mới - nhà nước vô sản, do dân và vì dân.

Luyện tập 1

Trả lời câu hỏi luyện tập trang 49 SGK

Hoàn thành bảng tóm tắt những nét chính về Công xã Pari (1871) theo mẫu


Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 1, 2 trang 48, 49 SGK 

Lời giải chi tiết:

 

Cuộc cách mạng ngày 18/3/1871

Sự thành lập và hoạt động của Hội đồng Công xã

Cuộc chiến đấu bảo vệ Công xã Pa-ri

Nội dung tóm tắt

Trưa ngày 18 - 3, từ đồi Mông-mác, nhân dân và quân đội Quốc dân quân tiến vào thủ đô, “Chính phủ Vệ quốc” bỏ chạy về Versailles 

Ngày 26-3-1871: Hội đồng Công xã ra đời, tập trung trong tay quyền lập pháp và quyền hành pháp. Các ủy ban được thành lập để thi hành pháp luật.

- Khi quân đội của "Chính phủ Vệ quốc" bắt đầu tấn công vào Pa-ri, chiến lũy được dựng lên trên khắp đường phố để bảo vệ Công xã.

- Các chiến sĩ Công xã đã chiến đấu đến người lính cuối cùng, sau một "Tuần lễ đẫm máu", ngày 28-5-1871, chiến lũy cuối cùng bị phá vỡ.

Vận dụng 1

Trả lời câu hỏi vận dụng trang 49 SGK

Theo em, chính sách nào của Hội đồng Công xã vẫn còn có thể được vận dụng trong xã hội hiện nay?

Lời giải chi tiết:

Theo em, chính sách của Hội đồng Công xã vẫn còn có thể được vận dụng trong xã hội hiện nay:

- Thành lập lực lượng vũ trang nhân dân

- Đưa ra chủ trương giáo dục bắt buộc và miễn phí

- Tịch thu và phân chia lại những ngôi nhà, khu đất không có người ở để sử dụng cho các mục đích xã hội.

- Bình ổn giá cả thị trường.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close