Bài 2 trang 88 SGK Sinh học 7

Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào? 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tôm ở dưới nước còn châu chấu ở trên cạn.

Lời giải chi tiết

- Hô hấp ở châu chấu: nhờ hệ thống ống khí xuất phát từ các đôi lỗ thở ở hai bên thành bụng, phân nhánh chằng chịt đem oxi tới từng tế bào.

- Hô hấp ở tôm sông: nhờ các lá mang ở đốt gốc các đôi chân ngực, lấy oxi trong nước rồi đưa vào cơ thể.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close