Bài 2 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm độ dài quãng đường s theo công thức s = v.t biết v = 30 km/h và t = 2h30’.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm độ dài quãng đường s theo công thức s = v.t biết v = 30 km/h và t = 2h30’.

Lời giải chi tiết

Đổi: 2h30’ = 2,5h

Thay v = 30; t = 2,5 vào công thức s = v.t ta có s = 30.2,5 = 75 (km)

Vậy độ dài quãng đường là 75km

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close