Bài 2 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho ba điểm phân biệt thẳng hàng A, B, C. Trong trường hợp nào hai vec tơ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba điểm phân biệt thẳng hàng A, B, C. Trong trường hợp nào hai vec tơ \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng hướng? Trong trường hợp nào hai vec tơ đó ngược hướng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựng hình và suy ra kết luận trường hợp cùng hướng và ngược hướng.

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng hướng khi A không nằm giữa B và C.

\(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) ngược hướng khi A nằm giữa B và C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close