Bài 2 trang 48 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Rượu etylic tác dụng natri tạo ra

Quảng cáo

Đề bài

Rượu etylic tác dụng natri tạo ra

A. natri ancolat           B. natri etylat.           

C. cacbon đioxit.         D. natri axetat.

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;natri\,etylat\end{array}\)

Đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close