Bài 2 trang 44 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Dựa vào bảng 2.1, hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố sau đây: H, He, Li, Na, K, Ca, O, S, Cl, Br.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 2.1, hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố sau đây: H, He, Li, Na, K, Ca, O, S, Cl, Br.

Lời giải chi tiết

 

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài