Bài 2 trang 27 SGK Lịch sử 4

Em biết gì thêm về thời thơ ấu của Đinh Bộ Lĩnh?

Quảng cáo

Em biết gì thêm về thời thơ ấu của Đinh Bộ Lĩnh?

GỢI Ý

Khi còn nhỏ, Đinh Bộ Lĩnh thường chơi với trẻ chăn trâu, ông hay bắt bọn trẻ khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước và lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Trẻ con xứ ấy đều nể sợ, tôn làm anh.

Quảng cáo

Gửi bài