Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 50 SGK Lịch sử 4

  Em hãy mô tả tổ chức giáo dục dưới thời Hậu Lê (về tổ chức trường học ; người được đi học ; nội dung học ; nền nếp thi cử).

 • pic

  Bài 2 trang 50 SGK Lịch sử 4

  Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập ?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài