• pic

    Bài 1 trang 50 SGK Lịch sử 4

    Em hãy mô tả tổ chức giáo dục dưới thời Hậu Lê (về tổ chức trường học ; người được đi học ; nội dung học ; nền nếp thi cử).

  • pic

    Bài 2 trang 50 SGK Lịch sử 4

    Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập ?

?>