Bài 1 trang 27 SGK Lịch sử 4

Triều đình lục đục, tranh giành nhau ngai vàng.

Quảng cáo

Em hãy kể lại tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất.

GỢI Ý

Ngô Quyền trị vì đất nước được 6 năm thì mất. Triều đình lục đục, tranh giành nhau ngai vàng. Các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy, chia cắt đất nước thành 12 vùng, lập chính quyền riêng, không phục tùng triều đình và đánh chiếm lẫn nhau, sử cũ gọi là “loạn 12 sứ quân”. Hai mươi năm liên tiếp loạn lạc, đất nước bị chia cắt, làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá. Trong khi đó, quân thù ngoài bờ cõi đang lâm e xâm lược.Quảng cáo

Gửi bài