Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 24 SGK Lịch sử 4

  Em hãy kẻ băng thời gian dưới đây vào vở và ghi vào chỗ chấm (...) tên hai giai đoạn lịch sử mà các em đã được học từ bài 1 đến bài 5

 • pic

  Bài 3 trang 24 SGK Lịch sử 4

  Người Lạc Việt ở nhà sàn để tránh thú dữ và họp nhau thành các làng, bản. Họ thờ thần Đất, thần Mặt Trời.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài