• pic

    Bài 1 trang 24 SGK Lịch sử 4

    Em hãy kẻ băng thời gian dưới đây vào vở và ghi vào chỗ chấm (...) tên hai giai đoạn lịch sử mà các em đã được học từ bài 1 đến bài 5

  • pic

    Bài 3 trang 24 SGK Lịch sử 4

    Người Lạc Việt ở nhà sàn để tránh thú dữ và họp nhau thành các làng, bản. Họ thờ thần Đất, thần Mặt Trời.

?>