Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 68 SGK Lịch sử 4

  Dựa vào nội dung của bài, em hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế.

 • pic

  Bài 2 trang 68 SGK Lịch sử 4

  Ngoài nội dung của bài, em biết thêm gì về Huế (về thiên nhiên, con người) ?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài