Bài 2 trang 19 SGK Sinh học 7

Trùng roi giống và khác với thực vật ờ những điểm nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Trùng roi giống và khác với thực vật ờ những điểm nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh trùng roi với thực vật về cấu tạo cơ thế, cấu tạo tế bào, dinh dưỡng, di chuyển...

Lời giải chi tiết

Trùng roi giống với thực vật ở các đặc điểm:

   - Cơ thể có cấu tạo từ tế bào.

   - Có các cơ quan đặc trưng: không bào, nhân, nguyên sinh chất, diệp lục.

   - Có khả năng tự dưỡng.

   - Có tính hướng sáng.

* Trùng roi khác với thực vật ở các điểm:

   - Có khả năng di chuyển (roi xoáy trong nước giúp trùng roi di chuyển).

   - Có khả năng dị dưỡng (sống ở môi trường không có ánh sáng lâu ngày, trùng roi có thể đồng hóa các chất hữu cơ từ xác sinh vật để lấy dinh dưỡng).

   - Có khả năng nhận biết ánh sáng (nhờ điểm mắt ở gốc roi).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 4. Trùng roi
Quảng cáo
list
close
Gửi bài