Bài 2 trang 184 SGK Sinh học 7

Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn?

Quảng cáo

Đề bài

Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Những cơ thê có tổ chức càng giống nhau phản ánh quan hệ nguồn gốc càng gần nhau

Lời giải chi tiết

Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn cá chép.

Vì cá voi thuộc lớp thú bắt nguồn từ nhánh tiến hóa có gốc cùng với hươu sao (động vật lớp Thú). Trong khi đó cá chép lại thuộc lớp cá xương, là động vật bậc thấp hơn với lớp Thú.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close