Bài 2 trang 125 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy nêu những phản ứng hóa học để chứng tỏ rằng clo là một chất oxi hóa rất mạnh. Vì sao có tính chất đó ?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu những phản ứng hóa học để chứng tỏ rằng clo là một chất oxi hóa rất mạnh. Vì sao có tính chất đó ?

Lời giải chi tiết

+ Phản ứng minh họa tính oxi hóa mạnh của clo là:

\(\eqalign{  & C{l_2} + {H_2}\buildrel \text{ánh sáng} \over \longrightarrow 2HCl  \cr  & 2Fe + 3C{l_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2FeC{l_3}  \cr  & Cu + C{l_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow CuC{l_2}  \cr  & 5C{l_2} + 2P\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2PC{l_5} \cr} \)

+ Clo có tính oxi hóa mạnh là do nó có ái lực với electron lớn, nguyên tử clo rất dễ thu thêm 1 electron để trở thành ion \(C{l^ - }\) , có cấu hình electron bền vững của khí hiếm argon (Ar).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 30: Clo
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài