Bài 19 trang 196 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình bậc hai sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm nghiệm phức của các phương trình bậc hai sau:

LG a

\({z^2} = z + 1\);

Phương pháp giải:

Tính \(\Delta \) và sử dụng công thức nghiệm.

Lời giải chi tiết:

Ta có \({z^2} = z + 1 \) \(\Leftrightarrow {z^2} - z = 1\) \( \Leftrightarrow {z^2} - z + {1 \over 4} = {5 \over 4}\)

\( \Leftrightarrow {\left( {z - {1 \over 2}} \right)^2} = {5 \over 4} \) \(\Leftrightarrow z - {1 \over 2} =  \pm {{\sqrt 5 } \over 2} \) \(\Leftrightarrow z = {1 \over 2} \pm {{\sqrt 5 } \over 2}\)

Cách khác:

\({z^2} = z + 1 \) \(\Leftrightarrow {z^2} - z - 1=0\)

Ta có: \(\Delta  = {1^2} - 4.\left( { - 1} \right) = 5 > 0\) nên phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt \({z_{1,2}} = \frac{{1 \pm \sqrt 5 }}{2}\).

LG b

\({z^2} + 2z + 5 = 0\)

Lời giải chi tiết:

\({z^2} + 2z + 5 = 0 \) \(\Leftrightarrow {\left( {z + 1} \right)^2} =  - 4 = {\left( {2i} \right)^2}\) \( \Leftrightarrow \left[ \matrix{  z + 1 = 2i \hfill \cr  z + 1 =  - 2i \hfill \cr}  \right. \) \(\Leftrightarrow \left[ \matrix{  z =  - 1 + 2i \hfill \cr  z =  - 1 - 2i \hfill \cr}  \right.\)

Vậy \(S = \left\{ { - 1 + 2i; - 1 - 2i} \right\}\)

Cách khác:

Ta có: \(\Delta'  = {1^2} - 1.5 = -4 < 0\) có một căn bậc hai là \(2i\) nên phương trình đã cho có hai nghiệm phức \({z_{1,2}} = -1\pm 2i\).

LG c

\({z^2} + \left( {1 - 3i} \right)z - 2\left( {1 + i} \right) = 0\).

Lời giải chi tiết:

\({z^2} + \left( {1 - 3i} \right)z - 2\left( {1 + i} \right) = 0\) có biệt thức

\(\Delta  = {\left( {1 - 3i} \right)^2} + 8\left( {1 + i} \right) \) \( = 1 - 9 - 6i + 8 + 8i = 2i = {\left( {1 + i} \right)^2}\)

Do đó phương trình có hai nghiệm là: \({z_1} = {1 \over 2}\left[ { - 1 + 3i + \left( {1 + i} \right)} \right] = 2i\)

\({z_2} = {1 \over 2}\left[ { - 1 + 3i - \left( {1 + i} \right)} \right] =  - 1 + i\)

Vậy \(S = \left\{ {2i; - 1 + i} \right\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close