Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 25

  a) Bình phương hai vế của phương trình để khử căn và giải phương trình bậc hai nhận được b) Thử lại các giá trị x tìm được ở câu a có thỏa mãn phương trình đã cho hay không Giải các phương trình sau:

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 2 trang 25, 26

  Bác Việt sống và làm việc tại trạm hải đăng cách bờ biển 4km. Hằng tuần bác chèo thuyền vào vị trí gần nhất trên bờ biển là bến Bính để nhận hàng hóa do cơ quan cung cấp. Tuần này, do trục trặc về vận chuyển nên toàn bộ số hàng vẫn đang nằm ở Thôn Hoành,

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 6.20 trang 27

  Giải các phương trình sau:

  Xem lời giải
 • Bài 6.21 trang 27

  Giải các phương trình sau:

  Xem lời giải
 • Bài 6.22 trang 27

  (H.6.21). Gọi H là giao điểm của AB và CD và đặt x=AH. Hãy thiết lập một phương trình để tính độ dài x, từ đó tính diện tích tứ giác ABCD

  Xem lời giải
 • Bài 6.23 trang 27

  Hằng ngày bạn Hùng đều đón bạn Minh đi học tại một vị trí trên lề đường thẳng đến trường. Minh đứng tại vị trí A cách lề đường một khoảng 50 m để chờ Hùng. Khi nhìn thấy Hùng đạp xe đến địa điểm B. cách mình một đoạn 200m thì Minh bắt đầu đi bộ ra lề đường để bắt kịp xe.

  Xem lời giải