Bài 15 trang 102 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 15 trang 102 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết phương trình tham số của các đường thẳng sau:

LG a

\(3x-y-2=0 ;\)

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Lấy hai điểm \(M(0 ; -2) , N(1 ; 1)\) thuộc đường thẳng \(\Delta : 3x - y - 2 = 0\). Khi đó \(\overrightarrow {MN}  = (1 ; 3)\) là một vec tơ chỉ phương của \(\Delta \) nên \(\Delta \) có phương trình tham số \(\left\{ \begin{array}{l}x = t\\y =  - 2 + 3t\end{array} \right.\).

Cách 2:

Cho \(y=t,\) ta được \(x =  \dfrac{2}{3} +  \dfrac{1}{3}t\). Đường thẳng đã cho có phương trình tham số \(\left\{ \begin{array}{l}x =  \dfrac{2}{3} +  \dfrac{1}{3}t\\y = t\end{array} \right.\).

Chú ý: Các phương trình tìm được ở cách 1 và cách 2 tuy khác nhau nhưng đều là các phương trình tham số của cùng một đường thẳng đã cho.

LG b

\(-2x+y+3=0;\)

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ \begin{array}{l}x = t\\y =  - 3 + 2t\end{array} \right.\) ;

LG c

\(x-1=0;\)

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ \begin{array}{l}x = 1\\y = t\end{array} \right.\) ;

LG d

\(y-6=0.\)

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ \begin{array}{l}x = t\\y = 6\end{array} \right.\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài