Bài 20 trang 103 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 20 trang 103 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho đường thẳng \(\Delta : \left\{ \begin{array}{l}x =  - 2 - 2t\\y = 1 + 2t\end{array} \right.\) và điểm \(M(3 ; 1).\)

LG a

Tìm điểm \(A\) trên \(\Delta \) sao cho \(A\) cách \(M\) một khoảng bằng \(\sqrt {13} \).

Lời giải chi tiết:

Có hai điểm \({A_1}(0 ;  - 1), {A_2}(1 ;  - 2)\).

LG b

Tìm điểm \(B\) trên \(\Delta \) sao cho đoạn \(MB\) ngắn nhất.

Lời giải chi tiết:

\(MB\) nhỏ nhất khi \(B\) trùng với hình chiếu vuông góc \(H\) của \(M\) trên \(\Delta \).

\(\Delta \) có vec tơ chỉ phương \(\overrightarrow u ( - 2 ; 2)\). Vì \(H \in \Delta \) nên \(H=(-2-2t ; 1+2t)\). Ta có \(\overrightarrow {MH}  = ( - 5 - 2t ; 2t)\). Do \(MH \bot \Delta \) nên \(\overrightarrow {MH} .\overrightarrow u  =  - 2.( - 5 - 2t) + 2.2t = 0\) hay \(t =  -  \dfrac{5}{4}\). Vậy \(H = \left( { \dfrac{1}{2} ;  -  \dfrac{3}{2}} \right)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài