Bài 22 trang 103 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 22 trang 103 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) có phương trình cạnh \(BC\) là \(\dfrac{{x - 1}}{{ - 1}} =  \dfrac{{y - 3}}{2}\), phương trình các đường trung tuyến \(BM\) và \(CN\) lần lượt là \(3x+y-7=0\) và \(x+y-5=0\). Viết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh \(AB, AC\).

Lời giải chi tiết

Ta dễ tính được \(B=(2 ; 1),\) \( C=(0 ; 5)\), trọng tâm \(G=(1 ; 4),\) suy ra \(A=(1 ; 6)\).

Từ đó viết được phương trình các cạnh \(AB: \left\{ \begin{array}{l}x = 1 + t\\y = 6 - 5t\end{array} \right.  ,  AC: \left\{ \begin{array}{l}x = 1 - t'\\y = 6 - t'\end{array} \right.\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài