Bài 14 trang 102 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 14 trang 102 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết phương trình tổng quát của các đường thẳng sau:

LG a

\(\left\{ \matrix{  x = 1 - 2t \hfill \cr  y = 3 + t \hfill \cr}  \right.;\)

Lời giải chi tiết:

\(x+2y-7=0 ;\)

LG b

\(\left\{ \matrix{  x = 2 + t \hfill \cr  y =  - 2 - t \hfill \cr}  \right.;\)

Lời giải chi tiết:

\(x+y=0 ;\)

LG c

\(\left\{ \matrix{  x =  - 3 \hfill \cr  y = 6 - 2t \hfill \cr}  \right.;\)

Lời giải chi tiết:

\(x+3=0 ;\)

LG d

\(\left\{ \matrix{  x =  - 2 - 3t \hfill \cr  y = 4 \hfill \cr}  \right..\)

Lời giải chi tiết:

\(y-4=0.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài