Bài 1 trang 61 SGK Hóa học 11

Hãy cho biết số oxi hoá của N và P trong các phân tử và ion sau đây :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết số oxi hoá của N và P trong các phân tử và ion sau đây :

NH3, NH4+ , NO2- , NO3- , NH4HCO3, P2O3, PBr5, PO43-, KH2PO4, Zn3(PO4)2.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào quy tắc xác định số oxi hoá để tính số oxi hoá. Chú ý tổng số oxi hoá của các nguyên tử trong ion bằng điện tích của ion.

Lời giải chi tiết

\(\mathop N\limits^{ - 3} {H_3},{\text{ }}\mathop N\limits^{ - 3} {H_4}^ + \;,{\text{ }}\mathop N\limits^{ + 3} {O_2}^ - \;,{\text{ }}\mathop N\limits^{ + 5} {O_3}^ - \;,{\text{ }}\mathop N\limits^{ - 3} {H_4}HC{O_3},\)

\({\text{ }}{\mathop P\limits^{ + 3} _2}{O_3},\)\({\text{ }}\mathop P\limits^{ + 5} B{r_5},{\text{ }}\mathop P\limits^{ + 5} {O_4}^{3 - },{\text{ }}K{H_2}\mathop P\limits^{ + 5} {O_4},{\text{ }}Z{n_3}{(\mathop P\limits^{ + 5} {O_4})_2}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close