Bài 12 trang 76 SGK Toán 9 tập 1

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn \(45^{\circ}\):

\(\sin 60^{\circ}\);   \(\cos75^{\circ}\);  \(\sin52^{\circ}30'\);   \(\cot 82^{\circ}\);   \(\tan 80^{\circ}.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(\alpha\) và \(\beta\) là hai góc phụ nhau (tức \(\alpha + \beta=90^o \Rightarrow \alpha = 90^o - \beta)\) thì ta có: 

   \( \sin \alpha =\cos (90^o -\alpha)= \cos \beta\);           

   \(\sin \beta = \cos (90^o- \beta)=\cos \alpha\);         

   \(\tan \alpha =\cot (90^o - \beta)=\cot \beta\);

    \(\tan \beta = \cot (90^o - \alpha)=\cot \alpha\).

Lời giải chi tiết

Vận dụng định lý về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau ta có:

             \(\sin 60^o=\cos (90^o-60^o)=\cos 30^o\)

             \(\cos 75^o=\sin (90^o-75^o)=\sin 15^o\)

             \(\sin 52^o30'=\cos (90^o-52^o 30')=\cos 37^o 30'\)

             \(\cot 82^o=\tan (90^o - 82^o)=\tan 8^o\)

             \(\tan 80^o=\cot (90^o - 80^o)=\cot 10^o\).

Cách khác:

Vì \(30^0+60^0=90^0\) nên \(\sin 60^0=\cos 30^0\) 

Vì \(75^0+15^0=90^0\) nên \(\cos 75^0=\sin 15^0\)

Vì \(52^030'+37^030'=90^0\) nên \(\sin 52^030'=\cos 37^030'\)

Vì \(82^0+8^0=90^0\) nên \(\cot 82^0=\tan 8^0\)

Vì \(80^0+10^0=90^0\) nên \(\tan 80^0=\cot 10^0\)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close