Bài 11 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 11 trang 7 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho ba điểm O, M, N và số k. Lấy các điểm M’, N’ sao cho...

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba điểm \(O, M, N\) và số \(k\). Lấy các điểm \(M’, N’\) sao cho

\(\overrightarrow {OM'}  = k\overrightarrow {OM} ,\,\,\,\,\,\,\,\overrightarrow {ON'}  = k\overrightarrow {ON} \).

Chứng minh rằng \(\overrightarrow {M'N'}  = k\overrightarrow {MN} \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc trừ véc tơ: \(\overrightarrow {OA}  - \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {BA} \)

Lời giải chi tiết

Ta có \(\overrightarrow {M'N'}  = \overrightarrow {ON'}  - \overrightarrow {OM'}\)

\(  = k\overrightarrow {ON}  - k\overrightarrow {OM}  \)

\( = k\left( {\overrightarrow {ON}  - \overrightarrow {OM} } \right)\)\(= k\overrightarrow {MN} \).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài