Bài 1 trang 85 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 1 trang 85 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học giảm dần?

A. Na, Mg, Al, Zn, Cu, Fe, Ag.                      B. Na, Al, Mg, Zn, Fe, Cu, Ag.

C. Na, Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ag.                      D. Na, Mg, Zn, Al, Fe, Cu, Ag.

Lời giải chi tiết

Dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần là:

Na, Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ag

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close