Bài 1 trang 79 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 79 SGK Đại số 10. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị của x.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị của \(x\)?

LG a

\(8x > 4x\);   

Phương pháp giải:

Sử dụng các tính chất của bất đẳng thức: nhân cả hai vế với một số dương (âm), cộng cả hai vế với một số bất kì.

Chú ý: Tìm phản ví dụ cho các khẳng định sai.

Giải chi tiết:

Nếu \(x < 0\) thì a) sai; Ví dụ: \(x = -1\) thì : \(8.(-1) = -8 < 4.(-1) = -4\)

LG b

\(4x > 8x\);

Phương pháp giải:

Sử dụng các tính chất của bất đẳng thức: nhân cả hai vế với một số dương (âm), cộng cả hai vế với một số bất kì.

Chú ý: Tìm phản ví dụ cho các khẳng định sai.

Giải chi tiết:

Nếu \(x > 0\) thì b) sai; Ví dụ: \(x = -1\) thì : \(8.1 = 8 > 4.1 = 4\)

LG c

\(8x^2> 4x^2\);   

Phương pháp giải:

Sử dụng các tính chất của bất đẳng thức: nhân cả hai vế với một số dương (âm), cộng cả hai vế với một số bất kì.

Chú ý: Tìm phản ví dụ cho các khẳng định sai.

Giải chi tiết:

Nếu \(x = 0\) thì c) sai; vì khi \(x = 0\) thì 2 vế của bất đẳng thức bằng nhau.

LG d

\(8 + x > 4 + x\).

Phương pháp giải:

Sử dụng các tính chất của bất đẳng thức: nhân cả hai vế với một số dương (âm), cộng cả hai vế với một số bất kì.

Chú ý: Tìm phản ví dụ cho các khẳng định sai.

Giải chi tiết:

Đúng.

Vì \(8 > 4\) nên \(8 + x > 4 + x\) với mọi \(x\) (cộng cả hai vế của bất đằng thức với số thực \(x\)).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Bất đẳng thức
Gửi bài tập - Có ngay lời giải