Bài 1 trang 79 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 79 SGK Đại số 10. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị của x.

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị của \(x\)?

LG a

\(8x > 4x\);   

Phương pháp giải:

Sử dụng các tính chất của bất đẳng thức: nhân cả hai vế với một số dương (âm), cộng cả hai vế với một số bất kì.

Chú ý: Tìm phản ví dụ cho các khẳng định sai.

Lời giải chi tiết:

Nếu \(x < 0\) thì a) sai; Ví dụ: \(x = -1\) thì : \(8.(-1) = -8 < 4.(-1) = -4\)

LG b

\(4x > 8x\);

Lời giải chi tiết:

Nếu \(x > 0\) thì b) sai; Ví dụ: \(x = 1\) thì : \(8.1 = 8 > 4.1 = 4\)

LG c

\(8x^2> 4x^2\);   

Lời giải chi tiết:

Nếu \(x = 0\) thì c) sai; vì khi \(x = 0\) thì 2 vế của bất đẳng thức bằng nhau.

LG d

\(8 + x > 4 + x\).

Lời giải chi tiết:

Đúng.

Vì \(8 > 4\) nên \(8 + x > 4 + x\) với mọi \(x\) (cộng cả hai vế của bất đằng thức với số thực \(x\)).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Bất đẳng thức
Gửi bài