Bài 1 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho hai vec tơ không cùng phương...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai vec tơ không cùng phương \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \). Có hay không một vec tơ cùng phương với hai vec tơ đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy ước về véc tơ không: Véc tơ không cùng phương với mọi véc tơ

Lời giải chi tiết

Có. Đó là véc tơ không.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close