Bài 1 trang 48 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Chất nào sau đây là rượu etylic?

Quảng cáo

Đề bài

Chất nào sau đây là rượu etylic?

A. \(C{H_3} - CHO.\)           

B. \(C{H_3} - C{H_2} - OH.\)                      

C. \(C{H_3} - OH.\)               

D. \(C{H_3} - COOH.\)

Lời giải chi tiết

Công thức cấu tạo của rượu etylic là CH3-CH2-OH

Đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close