Bài 1 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

Quảng cáo

Đề bài

Nguyên tử các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3                             B. 5                            

C. 6                             D. 7

Chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết

Chọn C.

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài