Bài 1 trang 38 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 1 trang 38 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho biểu thức \(P = \dfrac{{3\cos a + 4\sin a}}{{\cos a + \sin a}}.\)

LG a

Với góc \(a\) nào thì biểu thức không xác định ?

Lời giải chi tiết:

Biểu thức không xác định khi \({\cos a + \sin a}=0\) hay \(a=135^0\).

LG b

Tìm giá trị của \(P\) biết \(\tan a =  - 2\)

Lời giải chi tiết:

Chia cả tử và mẫu của biểu thức cho \(\cos a \ne 0\), ta tính được \(P=5.\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close