Bài 1 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa?

Quảng cáo

Đề bài

Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa?

A.\({s^1},{p^3},{d^7},{f^{12}}\)                  B. \({s^2},{p^5},{d^9},{f^{13}}.\)

C. \({s^2},{p^4},{d^{10}},{f^{11}}.\)               D. \({s^2},{p^6},{d^{10}},{f^{14}}.\)

Lời giải chi tiết

Chọn D.

loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 8: Luyện tập chương I
Quảng cáo
list
close
Gửi bài