Bài 1 trang 212 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hằng số cân bằng Kc của một phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Quảng cáo

Đề bài

Hằng số cân bằng Kc của một phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Nồng độ

B. Nhiệt độ

C. Áp suất

D. Sự có mặt chất xúc tác

Lời giải chi tiết

Chọn B.

Hằng số cân bằng \(K_c\) chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 50: Cân bằng hóa học
Quảng cáo
list
close
Gửi bài