Bài 1 trang 110 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 110 SGK Toán 9 tập 2. Hãy điền thêm các tên gọi vào dấu "..."

Quảng cáo

Đề bài

 Hãy điền thêm các tên gọi vào dấu "..."

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dựa vào lý thuyết của hình trụ.

Lời giải chi tiết

Điền vào như sau:

            

(1) Bán kính đáy của hình trụ.

(2) Đáy của hình trụ.

(3) Đường cao của hình trụ.

(4) Đáy của hình trụ.

(5) Đường kính đáy của hình trụ

(6) Mặt xung quanh của hình trụ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài