Bài 3 trang 110 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 110 SGK Toán 9 tập 2. Quan sát ba hình dưới đây và chỉ ra chiều cao, bán kính của mỗi hình.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát ba hình dưới đây và chỉ ra chiều cao, bán kính của mỗi hình.

                

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dựa vào lý thuyết về hình trụ.  

Lời giải chi tiết

Gọi \(h\) là chiều cao, \(r\) là bán kính đáy của hình trụ.

Ta có:

Hình a: \(h = 10cm\)  và \(r =8:2= 4cm.\)

Hình b: \(h = 11cm\) và \(r = 1:2=0,5cm.\)

Hình c: \(h = 3m\)   và  \(r  =7:2= 3,5m\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài