Bài 5 trang 111 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 111 SGK Toán 9 tập 2. Điền đầy đủ kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Điền đầy đủ kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho hình trụ có các kích thước: chiều cao là \(h,\) bán kính đáy là \(r.\) Khi đó ta có:

+) Chu vi một đáy của hình trụ: \(C=2\pi r.\)

+) Diện tích một mặt đáy: \(S=\pi r^2.\)

+) Diện tích xung quanh của hình trụ: \(S_{xq}=2\pi rh.\)

+) Diện tích toàn phần của hình trụ: \(S_{tp}=2 \pi rh+ 2\pi r^2.\)

+) Thể tích của hình trụ: \(V=Sh=\pi r^2 h.\)

Lời giải chi tiết

+ Khi \(r = 1cm;h = 10cm\) thì hình trụ có

- Chu vi đáy \(C = 2\pi r = 2\pi \left( {cm} \right)\)

- Diện tích đáy là \(S = \pi {r^2} = \pi {.1^2} = \pi \left( {c{m^2}} \right)\)

- Diện tích xung quanh là \({S_{xq}} = 2\pi rh = 2\pi .1.10 = 20\pi \left( {c{m^2}} \right)\)

- Thể tích là \(V = \pi {r^2}h = \pi {.1^2}.10 = 10\pi \left( {c{m^3}} \right)\)

+ Khi \(r = 5cm;h = 4cm\) thì hình trụ có 

- Chu vi đáy \(C = 2\pi r = 2\pi .5 = 10\pi \left( {cm} \right)\)

- Diện tích đáy là \(S = \pi {r^2} = \pi {.5^2} = 25\pi \left( {c{m^2}} \right)\)

- Diện tích xung quanh là \[{S_{xq}} = 2\pi rh = 2\pi .5.4 = 40\pi \left( {c{m^2}} \right)\]

- Thể tích là \(V = \pi {r^2}h = \pi {.5^2}.4 = 100\pi \left( {c{m^3}} \right)\)

+ Khi \(h = 8cm\) và chi vi đáy \(C = 4\pi \) thì hình trụ có

- Bán kính đáy \(r = \dfrac{C}{{2\pi }} = \dfrac{{4\pi }}{{2\pi }} = 2\left( {cm} \right)\)

- Diện tích đáy là \(S = \pi {r^2} = \pi {.2^2} = 4\pi \left( {c{m^2}} \right)\)

- Diện tích xung quanh là \({S_{xq}} = 2\pi rh = 2\pi .2.8 = 32\pi \left( {c{m^2}} \right)\)

- Thể tích là \(V = \pi {r^2}h = \pi {.2^2}.8 = 32\pi \left( {c{m^3}} \right)\)

Vậy ta có bảng sau: (màu đỏ là dữ kiện cho trước, màu đen là dữ kiện cần điền)

  Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

 • Bài 6 trang 111 SGK Toán 9 tập 2

  Bài 6 trang 111 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 6 trang 111 SGK Toán 9 tập 2. Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là 314

 • Bài 7 trang 111 SGK Toán 9 tập 2

  Bài 7 trang 111 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 7 trang 111 SGK Toán 9 tập 2. Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m. đường kính của đường tròn đáy là 4cm, được đặt khít vào một ống giấy cứng dạng hình hộp(h82).

 • Bài 8 trang 111 SGK Toán 9 tập 2

  Bài 8 trang 111 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 8 trang 111 SGK Toán 9 tập 2. Cho hình chữ nhật ABCD (AB = 2a, BC = A). Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được hình trụ có thể tích

 • Bài 9 trang 112 SGK Toán 9 tập 2

  Bài 9 trang 112 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 9 trang 112 SGK Toán 9 tập 2. Hình 83 là mình hình trụ cùng với hình khai triển của nó kém theo kích thước.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải