Bài 1 trang 101 SGK Hóa học 11

Phát biểu nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hoá học.

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hoá học.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Tại đây

Lời giải chi tiết

-Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một trật tự nhất định. Thứ tự liên kết đó gọi là liên kết hóa học. Sự thay dổi thứ tự liên kết đó , tức là thay đổi cấu tạo hóa học , sẽ ra hợp chất khác.

-Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon hóa trị 4. Nguyên tử cacbon không những liên kết với nguyên tử các nguyên tố khác mà còn liên kết nhau tạo thành mạch cacbon ( mạch vòng, mạch không vòng, mạch nhánh , mạch không nhánh)

-Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử ( bản chất , số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hóa học (thứ tự liên kết các nguyên tử)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close