Bài 1 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao

Dãy các ion kim loại nào sau đây đều bị Zn khử thành kim loại?

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Dãy các ion kim loại nào sau đây đều bị \(Zn\) khử thành kim loại?

\(\eqalign{
& A.C{u^{2 + }},M{g^{2 + }},P{b^{2 + }} \cr 
& B.C{u^{2 + }},A{g^ + },N{a^ + } \cr 
& C.S{n^{2 + }},P{b^{2 + }},C{u^{2 + }} \cr 
& D.P{b^{2 + }},A{g^ + },A{l^{3 + }}. \cr} \)

Lời giải chi tiết

Chọn C

loigiaihay.com

Quảng cáo
close