Bài 2 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao

Phản ứng hóa học nào sau đây chỉ thực hiện được bằng phương pháp điện phân?

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Phản ứng hoá học nào sau đây chỉ thực hiện được bằng phương pháp điện phân?

\(\eqalign{
& A.Fe + CuS{O_4} \to FeS{O_4} + Cu \cr 
& B.CuS{O_4} + {H_2}O \to Cu + {O_2} + {H_2}S{O_4} \cr 
& C.CuS{O_4} + NaOH \to Cu{\left( {OH} \right)_2} + N{a_2}S{O_4} \cr 
& D.Cu + AgN{O_3} \to Ag + Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} \cr} \)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Chọn B

loigiaihay.com

Quảng cáo
close