Quảng cáo
 • Lý thuyết Hàm số và đồ thị

  I. Hàm số II. Đồ thị hàm số III. Sự biến thiên của hàm số

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi khởi động trang 31

  Làm thế nào để mô tả được mối liên hệ giữa thời gian t và quãng đuờmg đi đuợc S của vật rơi tự do? Làm thế nào để có được hình ảnh hình học mình hoạ mối liên hệ giữa hai đại lượng đó?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Câu hỏi mục I trang 31, 32, 33

  Trong bài toán ở phần mở đầu, ta đã biết công thức tính quãng đường đi được Để xây dựng phương án kinh doanh cho một loại sản phẩm, doanh nghiệp tính toán lợi nhuận Trong đó thời gian t được tính theo phút. Hỏi c có phải là hàm số của t không? Vì sao? a) Nêu biểu thức xác định mỗi hàm số trên. a) Tìm tập xác định của hàm số trên.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục II trang 34, 35

  Xét hàm số y=f(x)=x^2 Cho hàm số y=1/x và ba điểm M(-1;-1),N(0;2),P(2;1) Dựa vào Hình 4, xác định g(-2),g(0),g(2).

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục III trang 36

  a) So sánh f(-2),f(-1). Nêu nhận xét về sự biến thiên của giá trị hàm số khi giá trị biến x tăng dần từ -2 đến -1. b) So sánh f(1), f(2). Nêu nhận xét về sự biến thiên của giá trị hàm số khị giá trị biến x tăng dần từ 1 đến 2.

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 37

  Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 37

  Bảng 1 dưới đây cho biết chỉ số PM_2,5 (bụi mịn) ở thành phố Hà Nội từ tháng 1 đến tháng 12 của năm 2019.

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 38

  Theo quyết định số 2019/QĐ-BĐVN ngày 01/11/2018 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, giá cước dịch vụ Bưu chính phổ cập đối với dịch vụ thư cơ bản và bưu thiếp trong nước có không lượng đến 250g như trong bảng sau

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 38

  b) Tìm những điểm thuộc đồ thị hàm số có hoành độ lần lượt bằng - 2;3 và 10. c) Tìm những điểm thuộc đồ thị hàm số có tung độ bằng - 18

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 38

  c) Tìm điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng 0.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo