Quảng cáo
 • Lý thuyết Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  I. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn II. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục I trang 20, 21

  Trong bài toán ở phần mở đầu, ta gọi x, y lần lượt là số bánh nướng và số bánh dẻo doanh nghiệp dự định sản xuất (x, y là số tự nhiên). Tìm bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong các bất phương trình sau và chỉ ra một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn đó:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Câu hỏi mục II trang 21, 22, 23, 24

  Cho bất phương trình 2x – y>2 (3). a) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, vẽ đường thẳng d:2x - y = 2 => y = 2x - 2 Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau:

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 24

  Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình 2x - 3y < 3?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 24

  Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau:

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 24

  Phần không gạch (không kể d) ở mỗi Hình 7a, 7b, 7c là miền nghiệm của bất phương trình nào?

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 24

  Một gian hàng trưng bày bàn và ghế rộng 60 m^2. Diện tích để kê một chiếc ghế là 0,5m^2, một chiếc bàn là 1,2 m^2. Gọi x là số chiếc ghế, y là số chiếc bàn được kê.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 24

  Trong 1 lạng (100 g thịt bò chứa khoảng 26 g protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng 20 g protein. Trung bình trong một ngày, một người phụ nữ cần tối thiểu 46 g protein. (Nguồn: https://vinmec.com và https://thanhnien.vn)

  Xem lời giải