Bài 1, bài 2, bài 3 trang 94 SGK Sinh học 7

Bài 1: Hãy nêu các giác quan của sâu bọ ?...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Hãy nêu các giác quan của sâu bọ ?

Lời giải chi tiết:

Sâu bọ có đủ 5 giác quan:

   - Xúc giác có dạng lông, khứu giác có dạng hố: nằm trên râu.

   - Vị giác: là các nhú lồi ở tua miệng hoặc ở đầu chân (bướm).

   - Có cơ quan thu phát âm thanh.

   - Thị giác: mắt kép.

Bài 2

Đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó là vì:

Lời giải chi tiết:

Đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó là vì: Châu chấu phàm ăn, cắn phá cây dữ dội.

Bài 3

Đánh dấu + vào ô trống chỉ đúng vai trò của từng loài sâu bọ ở bảng sau:

Giải bài 3 trang 94 sgk Sinh 7 | Để học tốt Sinh 7

Lời giải chi tiết:

Giải bài 3 trang 94 sgk Sinh 7 | Để học tốt Sinh 7

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close