Bài 1 trang 52 SGK Sinh học 6

Cây gỗ to ra do đâu?

Quảng cáo

Đề bài

Cây gỗ to ra do đâu?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Thân to ra do đâu

Lời giải chi tiết

Cây gỗ to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

Tầng sinh vỏ hằng năm sinh ra một lớp vỏ ở phía ngoài và một lớp vỏ ở phía trong.

Tầng sinh trụ (nằm giữa mạch rây và mạch gỗ) hằng năm sinh ra ở phía ngoài một lớp mạch rây, ở phía trong một lớp mạch gỗ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài