Những bài văn phân tích, cảm nhận, dàn ý, bình giảng, bình luận hay nhất trong Văn mẫu lớp 7 gồm các bài văn thuộc dạng biểu cảm, miêu tả, tự sự hay nhất trong tác phẩm văn học cùng các sự vật, sự việc trong đời sống

Các dạng đề về tác phẩm văn học