Quảng cáo
  • Cảm nhận về bài Cổng trường mở ra của Lý Lan

    “Vào đêm trước ngày khai trường của con, mẹ không ngủ được. Một ngày kia, còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ được. Còn bây giờ giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo