Quảng cáo
  • Hình ảnh viên Quan phụ mẫu trong truyện ngắn Sống chết mặc bay

    Dân chúng đang từng giờ từng phút đối mặt với nguy hiểm của nước lũ mạnh và vô cùng hung dữ. Người đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào kè, bì bõm dưới bùn lầy, mươi gió lướt thướt, ướt như chuột lột. Vậy mà Quan phụ mẫu hắn uy nghi, chễm chệ trong đình.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo