Quảng cáo
  • Cảm nhận khi đọc Sài Gòn tôi yêu của Minh Hương

    Minh Hương yêu Sài Gòn với tất cả những cái đáng yêu, cả những điều không mấy dễ chịu của nó. Dường như hình ảnh Sài Gòn đã ăn sâu vào trong tiềm thức, trở thành một phần máu thịt không thể thiếu trong cuộc sống của ông.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo