Trắc nghiệm Bài 16: Dòng điện. Cường độ dòng điện - Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Đơn vị của cường độ dòng điện là

 • A
  Ampe.
 • B
  Cu lông.
 • C
  Vôn
 • D
  Jun.
Câu 2 :

 Trong dây dẫn kim loại, dòng điện là dòng dịch chuyển của các hạt

 • A
  điện tích dương.
 • B
  hạt proton.
 • C
  hạt electron tự do.
 • D
  hạt điện tích âm.
Câu 3 :

. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây trong khoảng thời gian 10s là 10,25.1019 electron. Khi đó dòng điện qua dây dẫn có cường độ là

 • A
  1,025 A.
 • B
  1,64 A.
 • C
  10,25 mA.
 • D
  0,164 A.
Câu 4 :

. Dòng điện có chiều quy ước là chiều chuyển động của

 • A
  hạt electron
 • B
  hạt notron
 • C
  có điện tích dương
 • D
  hạt điện tích âm.
Câu 5 :

 Một dòng điện chạy 5A qua dây chì trong cầu chì trong thời gian 0,5 giây có thể làm đứt dây chì đó. Điện lượng dịch chuyển qua dây chì trong thời gian trên là bao nhiêu?

 • A
  25C
 • B
  2,5 C
 • C
  0,25 C
 • D
  0,025C
Câu 6 :

. Chọn câu đúng.

 • A
  Cường độ dòng điện cho biết độ mạnh hay yếu của dòng điện.
 • B
  Khi nhiệt độ tăng thì cường độ dòng điện tăng.
 • C
  Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch tỉ lệ nghịch với điện lượng dịch chuyển qua đoạn mạch.
 • D
  Dòng điện là dòng các electron dịch chuyển có hướng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đơn vị của cường độ dòng điện là

 • A
  Ampe.
 • B
  Cu lông.
 • C
  Vôn
 • D
  Jun.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đơn vị của cường độ dòng điện là Ampe, kí hiệu là chữ A.

Đáp án A.

Câu 2 :

 Trong dây dẫn kim loại, dòng điện là dòng dịch chuyển của các hạt

 • A
  điện tích dương.
 • B
  hạt proton.
 • C
  hạt electron tự do.
 • D
  hạt điện tích âm.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong dây dẫn kim loại, dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các êlectron tự do.

Đáp án C

Câu 3 :

. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây trong khoảng thời gian 10s là 10,25.1019 electron. Khi đó dòng điện qua dây dẫn có cường độ là

 • A
  1,025 A.
 • B
  1,64 A.
 • C
  10,25 mA.
 • D
  0,164 A.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Áp dụng công thức 

\(I = \frac{{\Delta q}}{{\Delta t}} = \frac{{N.\left| e \right|}}{{\Delta t}} = \frac{{10,{{25.10}^{19}}.1,{{6.10}^{ - 19}}}}{{10}} = 1,64A\)

Đáp án B.

Câu 4 :

. Dòng điện có chiều quy ước là chiều chuyển động của

 • A
  hạt electron
 • B
  hạt notron
 • C
  có điện tích dương
 • D
  hạt điện tích âm.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dòng điện có chiều quy ước là chiều chuyển động của các hạt mang điện dương.

A, D – sai vì đó là các hạt mang điện tích âm.

B – sai vì hạt notron không mang điện.

Đáp án C.

Câu 5 :

 Một dòng điện chạy 5A qua dây chì trong cầu chì trong thời gian 0,5 giây có thể làm đứt dây chì đó. Điện lượng dịch chuyển qua dây chì trong thời gian trên là bao nhiêu?

 • A
  25C
 • B
  2,5 C
 • C
  0,25 C
 • D
  0,025C

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Áp dụng công thức q = I.t = 5.0,5 = 2,5 C.

Đáp án B

Câu 6 :

. Chọn câu đúng.

 • A
  Cường độ dòng điện cho biết độ mạnh hay yếu của dòng điện.
 • B
  Khi nhiệt độ tăng thì cường độ dòng điện tăng.
 • C
  Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch tỉ lệ nghịch với điện lượng dịch chuyển qua đoạn mạch.
 • D
  Dòng điện là dòng các electron dịch chuyển có hướng.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

A – đúng.

B – sai vì nhiệt độ tăng thì điện trở tăng, cường độ dòng điện giảm.

C – sai vì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có công thức \(I = \frac{q}{t}\) nên cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với điện lượng dịch chuyển qua đoạn mạch.

D – sai vì tùy từng môi trường, hạt tải điện sẽ là các hạt khác nhau.

Đáp án A.

close